Mere metro er den forkerte løsning.

Det er glædeligt at regeringen vil satse på at forbedre den kollektive trafik i København, men det er skandaløst hvis det blot bevidstløst bliver en meget dyr udvidelse af metroen.

En ring metro vil ikke få ret mange flere bilister over i kollektiv trafik. Der findes bedre løsninger. RUF systemet kan for det samme beløb tilbyde en trafikløsning, som giver bilisterne i hele Storkøbenhavn et tilbud de ikke kan modstå. RUF kan dække hele Storkøbenhavn med et netværk af skinner, som kan bruges af RUF busser såvel som RUF biler. Alle køretøjerne kan køre hurtigt via skinnenettet og fortsætte via vejnettet sådan at man undgår skift undervejs.

Med støtte fra EU er der skabt en masterplan for Storkøbenhavn baseret på RUF systemet (se www.ruf.dk/master.doc). Denne plan giver pendlerne kortere rejsetider og langt mindre energiforbrug som ydermere ikke er baseret på den ustabile olie. En cost benefit analyse finansieret af EU (www.ruf.dk/rufcba.doc) påpeger at RUF systemet er en særdeles attraktiv investering for samfundet og EU traffik kommissær Loyola de Palacio har direkte opfordret til at få RUF afprøvet i Danmark.

RUF er nu så anerkendt at RUF International har skrevet kontrakt med Indiens største finansierings selskab SREI om alle kommende RUF baner i Indien og den 15. september 2004 vandt RUF en ”global tender” om et projekt på 100 km i Calcutta.

For kort tid siden blev jeg interviewet af CBC i Toronto om RUF for at fortælle hvad RUF kan gøre ved kødannelserne.

I rapporten fra det vigtige møde om olie situationen i fremtiden, som for nylig blev arrangeret af Teknologirådet og Ingeniørforeningen, står der direkte at RUF kan være et svar på de store udfordringer i transportsektoren.

Forleden blev jeg så opfordret til at stille op til en meget vigtig begivenhed idet CNN, TIME og FORTUNE sætter de store temaer på dagsordenen og deriblandt transport. Jeg bliver som opfinder af RUF portrætteret af CNN og får lejlighed til at fremlægge RUF visionen for et globalt publikum ved et TV transmitteret møde samt at skrive om RUF i TIME og FORTUNE.

På denne baggrund finder jeg det yderst problematisk dersom man hovedløst kaster sig ud i at bygge en ring metro til 15 mia kr UDEN at undersøge om man kunne løse flere trafikproblemer for de samme penge ved hjælp af RUF.

Politikerne er fuldt informeret om RUF, men kun Martin Lidegaard fra de Radikale har fundet tid til at blive orienteret i dybden om RUF.

Hvis vi skal undgå at stå om 5 år og ikke kunne forstå hvorfor det ikke hjalp at hælde 15 mia kr i en ring metro, så skal der nu igangsættes en seriøs analyse af RUF med udgangspunkt i den eksisterende masterplan og dernæst skal der bygges en testbane for RUF sådan at dansk industri kan drage nytte af det enorme marked, der er for RUF baner overalt i verden.

Trafikproblemerne skal tages alvorligt.
Det gør RUF.


Er politikerne deres ansvar bevidst ?