RUF status dec. 97

RUF konceptet er bredt anerkendt blandt fagfolk internationalt.

RUF er en rent dansk udvikling beskyttet af internationale patenter.

RUF International er et konsortium bestående af civ.ing. Palle R Jensen (opfinderen af RUF) og det rådgivende ingeniørfirma Mogens Balslev A/S.

En testbane påbegyndes i 1998 ved Ingeniørhøjskolen IKT i Ballerup og demonstreres i maj 99 i forbindelse med den internationale konference APM99 i København.

RUF systemet består af elektriske køretøjer: biler og skinnebusser. Batterierne er små, da de oplades under skinnekørslen.

RUF køretøjerne kan både køre på de almindelige veje, og "ride" på en særlig trekantet skinne.

RUF systemet kan tilbyde:

* Meget attraktiv kollektiv trafik. Dør-til-dør transport uden skift er muligt.

* Individuel trafik med meget lavt CO2 udslip og uden motorvejskøer.

* Elektrisk transport uden de store batteriproblemer.

* Støjsvag og sikker skinnekørsel.

* Bedre bymiljø med elektriske busser i stedet for biler.

* Lave anlægsomkostninger.

Hvis der fra samfundets side satses på en hurtig udvikling af RUF systemet, vil der f.eks. kunne etableres en meget attraktiv pendler forbindelse mellem København og Roskilde/Ringsted med mellemstationer i Tåstrup og Borup. En sådan forbindelse vil kunne tilbyde afhentning med telebus (MAXI-RUF) ved privatadressen med 5 minutters varsel, non-stop rejse med høj komfort i enkeltsæder til København på max 40 minutter direkte til arbejdspladsen (city).

Ingen parkeringsproblemer. Ingen koldstart. Ingen ventetider undervejs. Ingen køproblemer. Mulighed for elektronisk arbejde undervejs.

En sådan linie kan anlægges for væsentlig mindre end den planlagte højhastigheds jernbaneforbindelse, og give en væsentligt bedre rejsekvalitet fra hjem til arbejde.

En del af grunden til de lave anlægsomkostninger er, at RUF banen ikke fylder mere, end at den relativt uproblematisk kan placeres i det eksisterende tog-tracé.

En sådan bane vil ikke blot kunne løse et transportproblem, men vil også kunne danne baggrund for en betydelig dansk industri. Behovene for miljøvenlige, effektive og fleksible trafiksystemer er meget store og voksende overalt i verden. En beslutning om at satse på en dansk udvikling af RUF konceptet, kan bidrage til løsningen af globale problemer trafikalt og miljømæssigt.