Byen uden biler

 

Kan en by som København blive Nordens Venedig ?

Det ville være skønt at blive fri for larmen, osen og den fare der følger med bilen som vi kender den idag. Helt så godt som Venedig kan det dog aldrig blive på grund af klimaet og i det hele taget skal man være forsigtig med at sammenligne to så forskellige byer. Venedig har en helt enestående beliggenhed og historie som København aldrig kan hamle op med. Turismen har en større betydning i Venedig end den nogensinde vil kunne få i København.

Alligevel er der grund til at diskutere hvor langt vi kan komme i retning af en by som fungerer på menneskenes vilkår, ikke på bilernes.

Takket være cyklerne er København allerede helt speciel og der er grund til at fortsætte den udvikling så langt det overhovedet lader sig gøre. På grund af vejret og afstandene, er der imidlertid for mange situationer hvor cyklerne ikke slår til.

Set fra bilistens situation er det selvfølgeligt ideelt at have et personligt køretøj til rådighed nårsomhelst og placeret få meter fra døren til hjemmet eller arbejdspladsen. Et uhyre flexibelt køretøj, som under gunstige forhold kan bringe 1-4 mennesker hurtigt og elegant til en hvilken som helst destination i hele landet, ja på hele kontinentet. Når vi ydermere er kommet i den situation at mange mennesker knytter deres identitet til hvilket bilmærke de kører i, så er man op imod meget stærke kræfter hvis man vil ændre på denne situation.

Alligevel er der gode grunde til at overveje alternativerne. Når byer når op på en vis størrelse, så er situationen nemlig uholdbar. Der er simpelthen ikke plads til at alle, som har råd kan få deres ønsker om en bil opfyldt. I Paris står det meget slemt til. Bilerne holder simpelthen overalt og luften er meget ubehagelig. For bilister bliver fornøjelsen også tvivlsom, hvis man skal bruge lang tid på at finde en parkeringsplads i rimelig nærhed og hvis den hyppigt bliver udsat for hærværk eller det der er værre.

Heldigvis er der idag mulighed for at opstille et alternativ, som er så attraktivt at man kan lokke folk til ikke at investere i en bil. Det drejer sig om det dansk udviklede RUF system i kombination med forskellige organisatoriske omlægninger.

Drivkræfterne skal være folks ønsker om at undgå nogle af bilisternes værste mareridt.

Bilister hader:

- når bilen ikke vil starte

- når bilen er kold og ubehagelig en vinter morgen

- når man bliver fanget i en bilkø

- når der ikke er nogen parkeringsplads at opdrive i nærheden

- når de hører om bilens miljø-ødelæggelser i medierne

- når omkostningerne skal betales

Hvis man tager udgangspunkt i disse problemer og opstiller et alternativ hvor de er elimineret, så er der måske en chance for ad frivillighedens vej at ændre på situationen. Benzinprisen er meget vanskelig at røre ved, da det vil ramme urimeligt hårdt på landet, hvor alternativer ikke kan etableres. I byerne kan det derimod lade sig gøre.

Mit alternativ indeholder flere elementer:

1) Hæve parkerings afgiften for almindelige biler markant og samtidig stille elektriske Dual-Mode by-biler til rådighed, styret af moderne "smart card" teknologi. Dual-Mode betyder at de kan køre både som biler og som tog på en speciel skinne (RUF-systemet).

2) Indføre specielle Dual-Mode elektriske busser (MAXI-RUF) som kan tilkaldes via Internet, telefon eller specielle terminaler. Da der er brug for jobs til folk der ikke kan deltage i det højteknologiske uddannelses ræs, er det en attraktiv mulighed at blive chauffør på en MAXI-RUF. Samfundet får løst både et transport problem og et beskæftigelses problem. Der er ingen risiko for at disse lavteknologiske jobs bliver overtaget af billig arbejdskraft i udlandet !

3) Organisere vare distribution på en koordineret måde så tom-kørsel i byen minimeres. Det vil være en økonomisk fordel for virksomhederne og en stor gevinst for byen. Varebilerne skal være elektriske/hybrid-biler.

4) Etablere Park-and-Ride parkeringspladser i omegnen af byerne hvor skinne systemet ender og hvor bilister kan stige om til bytrafik systemet (RUF). Park-and-Ride i et Dual-Mode system kan gøres langt mere attraktivt end traditionelle P&R systemer. Der behøver ikke at være ventetid og gangafstandene kan gøres ganske korte.

5) Tilbyde attraktive bil-leje ordninger, hvor de der bor i byen og nu undlader at købe en bil, til enhver tid kan leje en bil hvis de skal en tur på landet. Hvis man undlader at have bil til daglig, kan man tillade sig at leje en meget attraktiv bil en gang imellem. Bestilling via Internet.

By-cyklerne er efter en problematisk indkøringsperiode ved at blive en succes. Hvis udlån af by-biler sker ved hjælp af personlige "smart-card" som både virker som identifikation og som betalingsmiddel, så kan man undgå at systemet belastes af hærværk.

Særligt hensigtsmæssigt er det at bruge RUF elbiler, da de kan parkeres på særlige parkeringsskinner hvor de dels kan parkere meget tæt, dels kan oplades mens de venter på en ny bruger. Da de desuden kan køre vilkårligt langt via skinnesystemet, vil de kunne dække alle transportbehov i byområdet. Skal man udenfor byområdet, kan man supplere RUF'en med en særlig hybrid-enhed som giver den samme rækkevidde som en almindelig bil.

Folk der pendler til og fra byen kan ikke fristes af dagens kollektive trafik. Der skal ventes, skiftes, ventes igen, og undervejs sidder eller står man som sild i en tønde og deler mikroorganismer med vildfremmede mennesker. Kørekomforten i en bus er elendig. For gangbesværede kan det være direkte farligt når bussen bremser og drejer. Forskellen til transporten i egen bil er simplethen for stor.

Bil-pendlerne er dog ikke glade for at køre langt i dårligt vejr, og turen er jo også spildtid som man gerne ville kunne udnytte til andre ting. At tale i mobiltelefon er for farligt. Biltrafik kræver al opmærksomheden især i myldretiden.

Et attraktivt kollektivt alternativ skal udnytte disse pendler-problemer.

Mit forslag til forbedret kollektiv trafik er baseret på en lille Dual-Mode skinnebus (MAXI-RUF).

Den fungerer på følgende måde:

Om morgenen kontakter man systemet via Internettet når man er parat. En MAXI-RUF (evt. 2-3 sammenkoblede) med chauffør ruller op foran din dør og du stiger ind og sidder på dit eget sæde hvis du ønsker at sidde i fred. Sæderne er organiseret i to rækker på hver side af midterkonsollen (der hvor den trekantede skinne kommer op ved skinnekørsel). Der er en dør til hvert sæde, så det er utroligt nemt og hurtigt at komme til at sidde. Turen er forudbetalt, så chaufføren skal ikke bruge tid på at billettere.

Turen går nu rundt i kvarteret indtil bussen er fyldt rimeligt op med passagerer, der har forudbestilt. Chaufføren kører den hen til skinnen hvorfra MAXI-RUF’en fortsætter som skinnebus (koblet sammen med andre, så de danner et tog). Chaufføren behøver ikke at køre med, da det er en automatbane. Det er med til at forbedre økonomien og sikkerheden er højere for automatbaner end for traditionelle togsystemer. Inde i byen stiger en ny chauffør på, og passagererne fordeles til deres destinationer samtidig med at nye samles op og bringes til skinnesystemet eller til deres lokale destination.

Ved på denne måde at sætte brugeren i centrum og lade chaufføren tage besværet med at stige om, opnår man næsten den samme flexibilitet som ved en biltur. Desuden slipper man for parkeringsproblemer, startproblemer, koldstart forurening, dårlig samvittighed og køproblemer. Byen slipper for en masse parkerede biler. Der bliver flere busser, men de er mindre, larmer og støjer ikke og chaufførerne er ikke stressede fordi de ikke skal billettere og overholde en køreplan.

Økonomien i systemet bliver sammenlignelig med dagens kollektive tilbud af følgende grunde:

Det er muligt med moderne informationsteknologi at dække behovet langt bedre end idag hvor store tomme busser er normalt udenfor myldretiderne. Små busser (MAXI-RUF’er) der kan kobles sammen op til 3 ad gangen kan tilpasses langt bedre til behovet end de store busser der anvendes idag.

Prisen pr bus-sæde vil kunne mindskes, da der skal produceres i større serier. Produktions teknologier fra automobilindustrien vil kunne anvendes med lavere pris til følge.

Automat-bane kørselen vil bevirke at reducere lønudgiften kan holdes på det samme niveau. Det vil til gengæld bevirke langt bedre service og antallet af jobs vil ikke falde.

De nye passagerer der vil blive lokket til at bruge systemet, vil være personer for hvem det er vigtigt at kunne komme på arbejde uden forsinkelser i bilkøer og uden stress. De vil være parat til at betale en relativt høj pris for transporten, som så til gengæld er direkte fra dør-til-dør og uden ventetider. Andre kan blive transporteret billigere hvis de accepterer lavere standard i form af at skulle gå til et opsamlingssted, at skulle acceptere ventetid og at skifte undervejs.

Foruden denne attraktive kollektive trafik-form, giver RUF systemet ligeledes adgang til en mere skånsom individuel transportform. Skinnenettet har stor kapacitet og kan udover de kollektive MAXI-RUF’er rumme små individuelle RUF elbiler. De kan være privatejede, men hvis de skal ind i den indre del af byen, vil de få parkeringsproblemer. Derfor er det mest hensigtsmæssigt at anvende offentligt ejede RUF’er som man kan låne i en periode. Det fungerer på følgende måde:

Om natten står den offentlige RUF til opladning hos brugeren (eller på en parkeringsskinne inde i byen). Strømmen der er billig om natten, betales af brugeren, men udgiften bliver godskrevet ved betalingen for brug af RUF’en. Om morgenen kører brugeren fra sin bopæl og nogle få km til skinnen hvor RUF’en automatisk kobler sig sammen med andre til et lille tog som med høj fart kører mod byen. Vores bruger bliver automatisk koblet fra toget, ved den afkørsel, der passer bedst i forhold til hans arbejdsplads. Han kører nu individuelt indtil han kommer til en parkeringsskinne tæt ved hans arbejdsplads. Her kører han RUF’en op på skinnen hvorefter han efterlader den og fortsætter på arbejde til fods. Afstanden er af samme størrelsesorden som hvis han i gamle dage skulle finde en parkeringsplads.

RUF’en står nu parat mens den bliver opladet. En ny bruger kommer forbi og går hen til den første RUF på parkeringsskinnen. Hun åbner den ved hjælp af sit personlige smart card som både virker præventivt mht. hærværk, og som betalingsmiddel for brug af RUF’en. Hun kan nu køre rundt i den indre by uden forurening i bymiljøet og uden tomgangskørsel når hun holder for rødt. Hvis hun skal til et kort møde, kan hun korttidsparkere den og reservere den, så den er parat når hun skal retur. Ellers efterlader hun den på en anden parkeringsskinne hvorfra den kan genbruges når den kommer først i rækken af parkerede RUF’er. De parkerede RUF’er rykker automatisk fremad i rækken når der bliver fjernet een.

En masse miljøsvinende taxi-kørsel vil kunne erstattes af elektriske RUF’er. Antallet af individuelle køretøjer i byen kan reduceres kraftigt da de bliver genbrugt mange gange i løbet af en dag. Parkeringen på en skinne er meget kompakt, så pladsforbruget er meget lille.

Den pendler som tager sin leje-RUF med hjem, får ydermere den fordel at han har rådighed over en lille elbil til alle den slags småærinder hvor bilen er uegnet på grund af koldstarts emissioner. Elbiler har ikke den slags problemer.

Konklusion:

Ved hjælp af RUF systemet, som efterhånden er blevet bredt anerkendt som et attraktivt transportsystem for store byer, er det muligt at opnå en situation hvor mange fravælger bilen og i stedet benytter de attraktive muligheder der ligger i et Dual-Mode system, som kombinerer de bedste ting ved toget, med de bedste ting ved bilen.

For bymiljøet vil det betyde:

Færre parkerede køretøjer

Mindre støj

Mindre forurening

Mindre stress

For samfundet vil det betyde:

Større mobilitet

Et stort antal arbejdspladser for folk uden høj uddannelse

Færre ulykker

Lavere CO2 emissioner

Exportmuligheder

Det eneste der mangler er, at systemet bliver færdigudviklet. En RUF-bane i København vil kunne give systemet det gennembrud, der er betingelsen for systemets internationale udbredelse. Perspektiverne er særdeles lovende. Lad os komme igang.

Palle R Jensen