Kort gennemgang af eksemplet med en RUF bane til Ringsted:

Formålet med banen er at aflaste jernbanenettet for en del af pendlertrafikken fra Ringsted, Borup, Roskilde og Tåstrup.

I modsætning til en højhastigheds togbane, kan en RUF bane lægges parallelt med det eksisterende jernbanespor hele vejen til Ringsted. Den kræver kun ca. 2,5 m fritrum i bredden og i højden. Når der alligevel kan transporteres mere end 20.000 siddende passagerer pr time pr retning på en sådan skinne, skyldes det bl.a. den meget effektive skinnebremse som er unikt for RUF systemet.

Hastigheden på skinnen er 150 km/t. De gennemgående RUF-tog standser ikke ved mellemstationerne, men nedsætter hastigheden til 30 km/t. Kun de vogne, der skal standse ved stationen, kører bort fra hovedlinien.

Transporten foregår primært ved hjælp af 10-personers MAXI-RUF el-busser, som både kan køre på skinne (automatisk), og på veje (med chauffør). Skinnen kan dog også bruges af pendlere, som kører i små RUF elbiler.

En tur med MAXI-RUF bussen foregår således:

* Man kontakter systemet via telefon eller computer 5 minutter før man ønsker at rejse. Systemet udregner en rute som en MAXI-RUF skal følge for at samle passagerer op.

* Chaufføren standser ved passagererens bopæl og denne går hen til MAXI-RUF'en hvor døren til det reserverede sæde åbner automatisk. Betalingen er enten sket forud, eller sker via et smart card.

* Indstigningen er helt ideel eftersom den tophængslede dør giver direkte adgang fra fortovet til sædet. Der er plads til bagage i rummet henover midterkonsollen. Indstigningen er hurtig, og 10 sekunder senere kører MAXI-RUF'en videre.

* En typisk opsamlingstur i Ringsted vil være på 3 km. Der skal i myldretiden opsamles 10 passagerer og måske afleveres 4. Det giver 14 stop som hver tager 20 sekunder (betaling er elektronisk og adgangen meget nem). Gennemsnitshastighed i byen mellem stop er 30 km/t. Turen vil altså tage 280 sekunder + 6 minutter = ca 11 minutter. For en gennemsnits passager tager det altså 5,5 minut. Turen på skinnen til København tager ca 30 minutter.

* Skønsmæssigt skal 2000 mennesker hver dag fra Ringsted by til København. Hvis 50% af dem vælger MAXI-RUF bussen, betyder det at 100 MAXI-RUF'er skal afgå mod København i løbet af en 2 timers myldretidsperiode. Det svarer til 50 i timen eller ca. 1 pr minut. Da der sikkert vil være "klumper" i behovet vil der formentlig hvert andet minut afgå et MAXI-RUF tog med op til 5 vogne. Systemet kan altså klare at Ringsted vokser til over det 10 dobbelte, da togene kan afgå med under 10 sekunders interval.

* Når chaufføren ankommer til "stationen" (dér hvor skinnen starter), kan passagererne blive siddende, mens chaufføren stiger ud. Da MAXI-RUF'en kører automatisk på skinnen, er en chauffør ikke nødvendig. Det giver systemet en bedre driftøkonomi.

* Sikkerheden er meget høj, da et skinnekøretøj der "rider" overskrævs på sin skinne umuligt kan afspore. Bremselængden er meget kort på grund af den særlige skinnebremse og da der ikke er stående passagerer i systemet, giver det ikke problemer med en hård opbremsning i nødstilfælde (i modsætning til tog eller bus).

* Passagerernes tryghed sikres ved at alle sæder er enkeltsæder. Hvis man ønsker at sidde alene, kan man gøre det, og det vil de fleste formentlig foretrække. Hvis man er flere sammen kan man sidde i de 4 forreste sæder som vender mod hinanden. En kørestol/barnevogn kan placeres mellem disse sæder.

* Kørekomforten er meget høj, da drivhjulenes placering hindrer at MAXI-RUF'en kan bevæges sideværts. Ved mellemstationerne nedsættes hastigheden til 30 km/t. Nedbremsningen foregår stille og blidt med 0,05 G.

* Ved ankomsten til København forlader MAXI-RUF'erne skinnen og nye chauffører overtager styringen. Nogle af MAXI-RUF'erne fortsætter som ledbusser (op til 3 sammenkoblede). Nogle passagerer fortsætter uden at skifte, mens andre stiger ud og venter til der afgår en MAXI-RUF bus i den retning som de ønsker. Skiftetiden vil være meget kort (under 1 minut), da der kommer MAXI-RUF'er både fra Ringsted, Borup, Roskilde og Tåstrup.

* Når MAXI-RUF'en forlader skinnen er batterierne blevet opladet ved hjælp af skinnestrøm under turen. De kan nu køre ind i de indre bydele uden at forurene og uden at støje. Passagerer, der ankommer på denne måde, kan komme direkte til kontorets gadedør uden at spekulere på parkering og være nervøs for biltyve.

* Betalingen for turen kan afhænge af kvaliteten af turen. Hvis man ønsker dør-til-dør transport hele vejen koster det mest. Er man villig til at skifte undervejs er det billigere. Da betalingen sker elektronisk, er det let at organisere og chaufføren skal ikke bruge tid på at tage imod penge. Da han/hun ikke har kontanter ombord, vil der heller ikke forekomme så mange overfald. Chaufføren kan koncentrere sig om trafikken på den rute der er udregnet.

Denne form for kollektiv trafik er så attraktiv at mange bilister vil lade bilen stå.

 

Økonomioverslag over en RUF pendlerbane mellem Ringsted og København

Skinnen

Den største omkostning ved et RUF system er skinnelegemet.

En dansk entreprenør har givet et bud på hvad det vil koste at lave skinneelementerne og montere dem på master. Hans pris lød på 12 mio kr/km dobbletskinne. I RUF International har vi fordoblet den pris for at være på den sikre side => 24 mio kr/km.

64 km dobbeltskinne koster altså ca. 1,6 mia kr.

MAXI-RUF

Der er brug for mindre end 1000 MAXI-RUF'er til pendlerbanen.

1000 MAXI-RUF'er skønnes at koste 250.000,- kr pr stk => ialt 0,25 mia kr

Stationer

Stationerne, som hver består af 2 udfletningsfelter, 2 tilkørselsskinner, 2 frakørselsskinner, holdeplads, stationsbygning med faciliteter for chauffører, sikkerhedsudstyr ved skinneopkørsel mm, skønnes at koste 50 mio kr pr stk.

Der er brug for 5 stationer. Ialt 0,25 mia kr.

Anlægsomkostninger ialt: 2,1 mia kr (ex moms)

For at tage højde for uforudsete vanskeligheder (broer der skal flyttes etc.) næsten fordobles denne sum.

RUF pendlerbane Ringsted-København, ialt. ca. 4 mia kr

 

Rejsetid mellem Ringsted og København

Rejsetiden er en vigtig faktor når folk beslutter hvilket transportsystem de vælger til den daglige pendling.

De traditionelle kollektive systemer har meget svært ved at konkurrere med privatbilen. Det der er vigtigt for pendleren er den totale rejsetid fra hjem til arbejde.

Hvis man er nødt til at gå til et bus stoppested, vente på en bus, køre med bus, vente på en station, køre med tog, vente ved en mellemstation, osv., bliver den totale rejsetid urimelig lang og ubehagelig.

Et hurtigere tog ændrer kun lidt på denne situation. Togrejsen vil typisk kunne reduceres fra 43 min til 26 min, men den totale rejsetid ændres typisk kun ca. 25% fra 70 minutter til 53 min.

Folk, der bruger toget, er typisk dem, der bor nær stationen i Ringsted og arbejder nær stationen i København. Det er imidlertid alle de andre som det gælder om at give et godt kollektivt tilbud.

Et RUF system vil kunne tilbyde en hurtigere og mere attraktiv form for kollektiv trafik ved hjælp af en MAXI-RUF.

Den individuelle RUF som bruger skinnen ved at danne et tog sammen med andre RUF'er er den hurtigste transportform. Samtidig er den langt mere miljøvenlig end den almindelige bil. Den totale rejsetid kan komme ned på ca. 35 min.