Hvorfor er RUF en god ide ?

RUF DualMode princippet løser rigtig mange problemer

Kollektiv trafik

Rejsen bliver hurtigere end nu, da bus og tog er det samme køretøj

Maxi-ruf har et komfort niveau, som svarer til bilens og er derfor et reelt alternativ til bilen

Med RUF kollektiv transport kan man komme fra dør til dør og undgå parkering

Individuel transport

RUF bilen tager strøm fra skinnen. Det giver en meget effektiv strømforsyning

Der er kun behov for små batterier og de oplades men man benytter skinnen

Der dannes små tog på skinnen. Det bevirker at RUF er langt mere effektiv end almindelige elbiler

Skinnekørslen er automatisk. Det betyder at køproblemer kan løses

 

Hvordan kan RUF indføres i Danmark ?