plan_knap.jpg (1688 bytes)

RUF netværket for København

2/10

Backward.gif (1488 bytes)

Forward.gif (1492 bytes)

RUF systemet er ikke organiseret som et liniesystem som S-toget, men som et netværk med 56 knudepunkter. Herved opnås en større pålidelighed, da en fejl på en enkelt sektion ikke kan blokere systemet.

Netværkets maskestørrelse er valgt sådan at der de fleste steder kun skal køres et par kilometer for at komme til nærmeste knudepunkt hvor man kan komme på skinnen. Da en ruf har en rækkevidde på mindst 50 km, vil dette ikke være noget problem.

Linieføringerne er valgt til overvejende at følge eksisterende trafikkorridorer. Der er ca. 320 km dobbeltskinne og med en skinnepris på 24 mio/km kan skinnenettet etableres for 7,7 mia kr. Hertil kommer 56 knudepunkter á 100 mio = 5,6 mia kr. Systemet startes som et kollektivt system med 6.800 maxi-ruf'er til en pris af 500.000,-kr/stk. Totalpris 16,7 mia kr.