europa_knap.jpg (1767 bytes)

RUF i Europa

1/1

RUF systemet kan binde Europa sammen med en meget attraktiv og effektiv infrastruktur. Det vil blive en nydelse at blive transporteret gennem Europa på en hurtig og miljørigtig måde.

Specielt i bjergområder vil RUF systemet have en række fordele. Det særlige drivsystem tillader stejle stigninger. Det betyder at en mere direkte linieføring gennem bjerge er mulig sammenlignet med et snoet vejnet. Skinnernes placering på master betyder at der ikke skal flyttes en masse jord ved anlæg af en trafikforbindelse. Barriereeffekten er elimineret til stor glæde for dyrelivet og stenskred er ikke længere et stort problem. Sne eller oversvømmelser vil ikke forhindre RUF systemet i at fungere.

Motorvejskørsel er meget belastende og der er sket mange store ulykker som følge af træthed. Disse ulykker vil blive elimineret med RUF systemet, hvor skinnekørslen er automatisk. Automatiske transportsystemer er idag mere sikre end førerbetjente togsystemer, som igen er langt mere sikre end bilkørsel.

acapulco_ruf.jpg (9649 bytes) bjerruf2.jpg (10605 bytes) accident.jpg (10567 bytes)